Artikels 2011

Proficiat aan onze 3 nieuwe meesters en 13 nieuwe grootmeesters !

Onze voorzitter André Manhaeve deed bij de gezellen en meesters een oproep om zich voor te bereiden en deel te nemen aan het Vlaamse examen voor wijnmeester of grootmeester.

Bijna een zesde van de leden nam deel: 3 gezellen ambieerden de titel van meester en maar liefst 13 meesters gingen voor de upgrade naar grootmeester.

Het voltallig gezelschap kwam trots terug naar de Mandelstede. Iedereen was geslaagd in het examen. Van de 16 nieuwe Vlaamse grootmeesters die een foutloos parcours aflegden, leverde Commanderij De Mandel er 6!