Artikels 2013

Proficiat aan onze 2 nieuwe grootmeesters!

Onze voorzitter André Manhaeve deed opnieuw een oproep bij de gezellen en meesters om zich voor te bereiden en deel te nemen aan het Vlaamse examen voor wijnmeester of grootmeester.

De Commanderij de Mandel heeft er weer twee grootmeesters bij. Lieven Wydooghe en Hilde De Smedt.

Nieuwe grootmeesters

 

Oorkonde en stadsteken voor Voorzitter André Manhaeve

Onze voorzitter heeft de oorkonde en het stadsteken van de stad Roeselare ontvangen voor 26 jaar actief in Commanderij De Mandel.

Schepen van cultuur Declercq overhandigde de oorkonde, pin en bloemen.

Artikel uit de Weekbode van 5 jul 2013

Voorzitter en grootmeester André Manhaeve van Commanderij De Mandel vertelt honderduit over proeverijen en wijndomeinen in handen van stadsgenoten.

In bijlage, kan u het artikel vinden.

André en Monique worden in de bloemetjes gezet voor hun 25 jaar inzet!

Beste wijnvrienden,

Eer we aan tafel gaan wil ik me namens de leden van Commanderij de Mandel kwijten van een aangename taak. Ik wil namelijk een kort, maar een bijzonder hartelijk woord van dank uitspreken tegenover onze voorzitter André.